Is de Kamer van Koophandel in een zombie veranderd?

Eigenlijk wilde ik een dezer dagen de gratis demo-generator, die VRBI publiek beschikbaar gaat stellen, onder de aandacht brengen in een blogpost, maar ik word ingehaald door de realiteit. Want wat blijkt? Scientassist bestaat wellicht helemaal niet! VRBI is een gedachtenspinsel en geen innovatie.

Hoe ik dat weet? Dat heeft de Kamer van Koophandel me verteld. Nou ja… ik zal eerlijk zijn. Ze stuurden me een brief waarin ze ervan uit gingen “dat het zo was”, maar ik kreeg wel de kans om binnen vier weken te protesteren. Een geruststellende gedachte. Tenminste, als ik daarna het examen haal, want ook als ik reageer volgt alsnog een “toets”. En die toets kan alsnog het einde zijn van Scientassist en dus van VRBI bij de KvK. Want wie wil er zaken doen met een bedrijf dat niet bij de KvK is ingeschreven?

Hoe het precies zit weet ik niet uit mijn hoofd, maar voor zover ik me herinner is de KvK door Napoleon in het leven geroepen als belangenbehartiger van ondernemers. De laatste jaren verschoof het accent wat naar verkoopinstelling van adressen, waardoor de instelling aardig onder vuur kwam te liggen. Je betaalde in feite een paar tientjes per jaar voor bemiddeling bij het gespamd worden. Wat er nu gaande is bij de KvK weet ik niet, maar het uitschrijven van ondernemingen – eventueel na een toets – lijkt me de beste manier om Nederland weer ondernemend en innovatief te maken. Wellicht is het goed meteen ook een discussie te starten over het vraagstuk hoeveel ondernemingen er op de punt van een speld kunnen balanceren. Of het vraagstuk of de Kamer van Koophandel in het paradijs nu wel of niet tot Eva sprak. Ja, dat zijn pas zaken die het leven zin geven en Nederland kunnen redden!

Waarom fulmineer ik zo tegen deze eerbiedwaardige instantie, waar ik het de afgelopen twintig jaar goed mee heb kunnen vinden? Dat zal ik even uitleggen. Vandaag ontving ik een brief die als onderwerp had “uitschrijving van uw onderneming”. Kenmerk was 02046979 – al meer dan 20 jaar mijn nummer in het Handelsregister. Onze belangenbehartiger blijkt te onderzoeken of je wel een “vriendje” bent en gaat er bij voorbaat van uit dat ik géén vriendje ben, want…

“Uit de vergelijking met het bestand van de Belastingdienst blijkt dat uw inschrijving in dit bestand niet (meer) voorkomt als actieve onderneming. Dit signaal levert het vermoeden op dat u op dit moment ten onrechte met een onderneming in het Handelregister bent ingeschreven”.

Deze tekst is uitgespuugd door de organisatie die een paar jaar geleden nog iedere kunstenaar, straatmuzikant en prostituee verplichte om zich als ondernemer in te schrijven. De innovatiekracht van Nederland wordt dus afgemeten aan de verschijningsvorm bij de Belastingdienst. Nu klopt de opmerking over mijn status bij de belastingdienst wel, want jaren geleden ontdekte ik dat de boekhoudkundige rompslomp van de OB (BTW) mij ongeveer één euro per uur opleverde. Terwijl een vergissing zoals mijn vrouw die maakte (ik heb daarna de boekhouding maar voor haar gedaan) tientallen euro’s per uur kostte, in de vorm van een “boete” wegens het te laat aangeven van niet verworven omzet in dat jaar (ja, soms worden mensen ziek). Maar goed, dat is de Belastingdienst die zelfs Al Qaïda, als ze winst maakt en daar belasting over betaalt, als een echte onderneming accepteert (niet hatelijk bedoeld – de Belastingdienst is namelijk a-moreel er werkt strikt zakelijk). Maar de KvK, dat was toch je vriend?Natuurlijk. De brief legt dat ook goed uit:

“De overheid verbetert de dienstverkening aan burgers en bedrijven door al bekende gegevens binnen de overheid te delen. Andere overheidsorganisaties moeten een aantal basisgegevens uit het Handelsregister binnenkort verplicht gaan gebruiken.”

Oh, maar DigiNotar was toch failliet? Of zou die uitwisseling nu met de hand gebeuren, wat inhoudt dat er voorkomen moet worden dat er brieven over een niet bestaand bedrijf wordt verzonden, want hééél vermoeiend is en in deze crisistijd teveel geld zou kosten?

Of… is de KvK gebeten door de Belastingdienst en u in een zombie veranderd? Brrr… een horrorverhaal met de KvK in de hoofdrol! De bron van besmetting kan ook Verhagen zijn geweest, die zijn hele leven bij de overheid heeft gewerkt en nu dus zorg draagt voor meer innovatiekracht door middel van dit soort acties. Geen idee – ik gok maar wat.

Uiteraard heb ik meteen gemaild (de reactie moest bij voorkeur worden gemaild – kijk, dat is modern). Hieronder staan enkele stukken van mijn antwoord – in mijn fraaiste Nederlandsch gesteld:

“Allereerst wil ik u danken voor uw brief dd. 11 oktober 2011. Dit is voor mij een signaal dat de KvK zich herinnert dat ze oorspronkelijk ondernemers als klant had of, omgekeerd een functie als belangenbehartigster voor ondernemers vervulde.

Alleen hoopte ik dat u mij in de brief zou complimenteren met […] de innovatie (VRBI – generatie van drie-dimensionale grafieken- van Scientassist) die wij op dit moment met de markt aan het communiceren zijn.

Helaas blijkt het tegendeel het geval. Uw bent allerminst geïnteresseerd in de activiteiten van mijn bedrijf, maar acteert blijkbaar slechts als een verlengstuk van de belastingdienst en andere overheidsinstellingen, met een ambtelijk aandoend epistel. Juist in deze tijd, waarin wij als land zo’n behoefte hebben aan jonge mensen (daarbij doel ik overigens niet op mijzelf, maar meer op mijn zoons), treedt u repressief naar buiten met een brief die zelfs als onderwerp “uitschrijving van uw onderneming” draagt. Is dit de nieuwe tijdgeest die onder minister Verhagen Nederland weer op de wereldkaart terug moet brengen? Dat het creëren van ruimte voor innovatie blijkbaar niet past in het huidige overheidsdenken, is triest.
Dat de Kamer van Koophandel zich leent voor de inkadering die hiermee gepaard gaat is wellicht nog triester.

Ik zou u willen oproepen zich te richten op zaken die ondernemers kunnen stimuleren en motiveren in plaats van op controle en repressie. Wat uw motivatie is om een brief te schrijven als die met bovengenoemd kenmerk is mij niet geheel duidelijk. Het lijkt bijna een stuiptrekking te zijn van een stervend orgaan, dat wordt opgeslokt door de overheid. Ondanks de beleefde toon en de oprechte poging uit te leggen waarom u de brief schrijft, slaat u de plank volledig mis. Dit is geen brief die ondernemers aanspreekt. In tegendeel!!! […]

Uiteraard wilt u ook antwoord op de vragen die u in de brief heeft gesteld.
Kort samengevat kan ik u melden dat ik vele jaren geleden heb besloten om mijn tijd niet te verdoen met BTW-aangiftes, omdat ik mijn tijd beter kan investeren in inhoudelijk werk. De laatste jaren heb ik bovendien niet meer de moeite gedaan om een aparte aangifte als ondernemer te doen, omdat ik mijn verliezen – inderdaad- de opbrengsten wogen niet of nauwelijks tegen de baten op – op een inkomen van NIHIL stel of een eventuele winst heb opgegeven als inkomsten niet uit arbeid. Subsidies beschouw ik overigens als een verlammend gif en daar houdt ik mijn dan ook verre van (belastingvoordeel bij innovatie vind ik daarentegen een goed middel). Verder kan ik daaraan toevoegen dat Scientassist […] beogen toegevoegde waarde te creëren voor de samenleving, via innovaties […]

Als u slechts geïnteresseerd bent in activiteiten die de potentie hebben een grote omzet te creëren, dan kan ik u óók geruststellen. Samen met mijn zoons communiceer ik via website, blogs en twitterberichten actief met de buitenwereld om VRBI onder de aandacht te brengen en samen met partners verder te ontwikkelen. Raadpleegt u hiervoor www.vrbi.nl  Mocht u behoefte voelen om te participeren, dan verneem ik dat graag van u! Suggesties zijn welkom.

Hopelijk heb ik u via dit mailbericht gerust kunnen stellen. Het idee dat mijn betaling van enkele tientallen euro’s per jaar betrekking zou hebben op een inactieve onderneming is ongetwijfeld ondraaglijk geweest voor u, maar u ziet dat Scientassist springlevend is. Als tegenprestatie zou ik graag een geruststelling van úw zijde ontvangen. Vooral de verzekering dat de KvK nog steeds zichzelf is en niet is veranderd in een overheidszombie die erop uit is ondernemingen te vernietigen.

Ondertussen zal ik de markt door middel van Twitter en mijn blog attenderen op de mogelijk schadelijke aandoening die de KvK heeft opgelopen.

Wellicht kunnen wij deze zaken in een persoonlijk gesprek doornemen. Bij voorkeur op uw locatie, zodat ik mij ervan kan vergewissen dat de KvK nog steeds bestaat en haar oorspronkelijke taken uitoefent.

Nu blijf ik de komende weken wel met een brandende vraag zitten: zal dit bericht worden opgevat als een teken van leven? Of worden Scientassist en daarmee VRBI door verklaar door de KvK???

Ondernemers, er waart een spook door Europa! Het heet controle, repressie en overheid, want het heeft een drieledige naam (afgekort KvK). Aan u de keus om er bang voor te zijn of het te omarmen. (niet bestaande) Ondernemers Aller Landen, Verenigt U!

Over AnRep3D

AnRep3D is the new company, founded after the handover of Scientassist (together with VRBI) to one of my sons. From now I will focus on three-dimensional graphs for the financial markets, showing the main figures from annual reports in comparison. As per 2021 a second product is available: EnRep3D. It is meant to visualise energy. Although the engine is the same, the texts, manual, website and examples (including blogposts) are focused at energy.
Dit bericht werd geplaatst in Uncategorized. Bookmark de permalink .

7 reacties op Is de Kamer van Koophandel in een zombie veranderd?

 1. Joey11 zegt:

  Als u reactie van KvK heeft ontvangen, ben ik zeer benieuwd!

  • guusfink zegt:

   Goed nieuws! De KvK heeft me uitgenodigd voor een gesprek met de directeur.
   Heel prettig, want dan kan ik hopelijk uitleggen hoe belangrijk een registratie daar is voor de geloofwaardigheid van ondernemers – ook jonge, startende en aarzelende.

  • guusfink zegt:

   Er bleek nog een tweede mail van de KvK te zijn, met uitleg. Keurig, hoewel de inhoud verontrustend was.
   In 2008 (het crisisjaar!!) schijnt geruisloos een beleidsregel te zijn ingevoerd, die als toetsingscriterium de gegevens van de belastingdienst neemt.
   Dat we daar niets van merkten tot in 2011, kwam doordat nu pas sprake is van koppeling van de registers van de KvK met die van de Belastingdienst.

   “Voor een controle of u daadwerkelijk een onderneming heeft, kunt u onderstaande beleidsregel nalezen, welke te vinden is op:
   http://wetten.overheid.nl/BWBR0024084/geldigheidsdatum_23-05-2011

   Het is dus blijkbaar de Rijksoverheid die er alles aan doet om ondernemingszin en innovatie in Nederland de kop in te drukken.
   Lees ook de blog van mijn vroegere collega Robert Mekking, over een ander ontmoedigingsmechanisme.
   http://www.nuzakelijk.nl/robert-mekking/2521545/spitsroeden-ondernemen.html

  • guusfink zegt:

   Vandaag gesprek gehad. Verhaal staat in mijn blogpost van vandaag op https://vrbi.wordpress.com – inclusief wat links naar achtergrond-documenten. Reguleren, in hokjes onderbrengen, controleren. Den Haag begrijpt het niet zo goed ben ik bang.

  • guusfink zegt:

   Het gesprek heeft niets uitgehaadld! Er verscheen een brief waarin stond dat “de onderneming is doorgehaald in het handelsregister”. Er werd niet gerefereerd aan reacties of gesprek. Gewoon “Dorknoper” gedrag: luisteren naar de burger en vervolgens negeren.
   Maar… mijn zoon Ruben heeft zich nu onder dezelfde handelsnaam ingeschreven en gaat gewoon als starter verder. Met de verkoop van de producten die ik ontwikkel.

 2. Mario zegt:

  Het wordt allemaal veel begrijpelijker als je bedenkt dat je niet voor zelf werkt, maar voor de overheid.

  • guusfink zegt:

   Dat is inderdaad een invalshoek die veel verklaart: belasting betalen òf anders voor straf worden uitgeschreven!
   Toch is het jammer. Ik heb de Kamer altijd als een medestander gezien. Morgen heb ik een afspraak en ik neem een lijstje met argumenten mee.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s